Lương Tâm Công Giáo

 
Thông Báo ngưng trang mạng LTCG
LTCG

Thông Báo ngưng trang mạng LTCG


Trân trọng thông báo, chúng tôi sẽ cho ngưng hoạt động trang mạng Lương Tâm Công Giáo, để tu sửa, kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2017.
Mong quý độc giả thông cảm.
Hẹn ngày tái ngộ trong một tương lai gần.

San Jose, ngày 2 tháng 4 năm 2017
Lương Tâm Công Giáo

  * Bài này được đăng trên http://www.luongtamconggiao.com