Tin Tức >> Tin Tức

PrintPrint This TopicEmail To Friend
LTCG phân Ưu nhà thơ Nguyễn Chí Thiện
Nguồn : Lương Tâm Công Giáo


P H Â N Ư UĐược tin buồn:

Nhà Thơ đấu tranh Thomas More Nguyễn Chí Thiện

vừa tạ thế ngày 2 tháng 10 năm 2012 tại Nam California,
hưởng thọ 73 tuổi.

Lương Tâm Công Giáo thành kính chia buồn cùng gia đình của chiến hữu
Nguyễn Chí Thiện và cộng đồng nhân loại đang đấu tranh chống sự ác,
chống Cộng sản độc tài toàn trị tại Việt Nam.

Chúng tôi xin nghiêng mình tiễn biệt chiến hữu.

Nguyện cầu cho

Linh Hồn Thomas More Nguyễn Chí Thiện sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

+
Lương Tâm Công Giáo

* Ý Kiến Độc Giả