Quan Điểm >> Quan Điểm

PrintPrint This TopicEmail To Friend
TUYÊN CÁO CỦA LƯƠNG TÂM CÔNG GIÁO PHẢN ĐỐI CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ CHO TRUNG CỘNG KHAI THÁC BOUXITE TẠI VÙNG CAO NGUYÊN VIET NAM .
Lương Tâm Công Giáo


TUYÊN CÁO
CỦA LƯƠNG TÂM CÔNG GIÁO PHẢN ĐỐI CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÃ CHO TRUNG CỘNG KHAI THÁC BOUXITE TẠI VÙNG CAO NGUYÊN VIET NAM.


Nhận định rằng: Đất nước Việt Nam trải qua hơn 4 ngàn năm lịch sử, tổ tiên anh hùng của chúng ta đã hy sinh biết bao xương máu để dựng Nước và giữ Nước, bảo vệ sự vẹn toàn lãnh thổ Quốc Gia. Nhưng kể từ khi cộng sản nắm quyền ở miền Bắc năm 1954 và cưởng chiếm miền Nam năm 1975, tập đoàn cộng sản Việt Nam đã tỏ rõ thái độ hèn nhát làm tay sai cho quan thầy Trung cộng của chúng. Với chủ trương mãi quốc cầu vinh, Việt cộng đã dâng cho Trung cộng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, một phần lãnh hải thuộc vịnh Bắc Việt và một phần đất liền tại các tỉnh biên giới phiá Bắc Việt Nam.

Nhận định rằng: Hiện nay CSVN đã bất chấp mọi phản kháng và chống đối của đồng bào và các giói trí thức, thanh niên, sinh viên, các bậc khoa bảng, các nhà bất đồng chính kiến, các vị lãnh đạo tinh thần trong quốc nội cũng như ở hải ngoại về việc ngang nhiên để Trung Cộng đem chuyên viên, bộ đội và công nhân sang khai thác quặng Bauxite tại Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam.

Nhận định rằng: Việc khai thác quặng Bauxite sẽ gây ô nhiểm và ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sinh thái và cuộc sống của người dân . Quan trọng hơn nữa là bọn bành trướng Trung Cộng sẽ biến Vùng Cao Nguyên trù phú của Việt Nam thành căn cứ quân sự vững chắc để làm bàn đạp thôn tính Việt Nam theo dã tâm xâm lược truyền kiếp của chúng.Trước cơn nguy mất nước của Việt Nam hiện nay, Tổ Chức Lương Tâm Công Giáo tuyên cáo :

1- Cực lực tố cáo trước dư luận quốc tế âm mưu bá quyền bành trướng của cộng sản Trung quốc nhằm xâm chiếm lãnh thổ VN một cách tinh vi và thâm độc.

2- Quyết liệt đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải chấm dứt ngay hành động phản quốc, dùng đất nước làm món hàng trao đổi để giữ vững độc quyền thống trị nhân dân một cách độc tài, toàn trị và phi nhân.

3- Khẩn thiết kêu gọi người Việt khắp nơi một lòng đoàn kết ủng hộ các nhà đối kháng, quý vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo, các tầng lớp nhân dân trong nước đang kiên cường tranh đấu đòi CSVN phải chấm dứt khai thác Bauxite tại Cao Nguyên Trung phần và buộc Trung Cộng phải triệt thoái toàn bộ lực lượng của chúng khỏi Việt Nam.

4- Khẩn thiết yêu cầu Hội Đồng Giám Mục VN cùng giáo dân Công giáo hãy lên tiếng yểm trợ Lời kêu gọi của Hòa Thượng Thích quảng Độ, đồng thời hưởng ứng và tham gia ký tên lời kêu gọi “Hãy cứu lấy Tây nguyên khỏi thảm họa bauxite đỏ” của Linh mục Quang Uy, DCCT .

Làm tại San Jose , California, Hoa Kỳ ngày 14 tháng 5 năm 2009.
TM. LƯƠNG TÂM CÔNG GIÁ0
Chủ Tịch
Cao Thị Tình.Lương Tâm Công Giáo

* Ý Kiến Độc Giả