Quan Điểm >> Câu Chuyện LTCG

PrintPrint This TopicEmail To Friend
Thực Chất Bầu Cử Tại Việt Nam
LTCG


Tại các nước tự do dân chủ thì quốc hội là cơ quan cao cấp nhất của mốt quốc gia, vì nó có thể quyết định cả một thể chế chính trị của quốc gia đó. Nhưng tại Việt Nam thì QH đó được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, nghĩa là cơ quan lớn nhất đại diện cho dân để thi hành mệnh lệnh của Đảng CS.

Lâu nay người ta cứ thắc mắc hoài về cái uy quyền và trách nhiệm của QH/VNCS và đã từng hý hửng chạy đôn chạy đáo để mong có dịp tham gia vào cái QH này hầu có cơ hội mang khả năng của mình ra mà giúp dân giúp nước. Bây giờ thì nhiều người đã thất vọng ê chề khi biết được Đại biểu của dân được bầu vào trong cái QH này chỉ làm mỗi một nhiệm vụ là hợp thức hoá tất cả ý muốn và lệnh lạc của và cho cái đảng CSVN.

Ông Nguyễn văn Yểu, Phó chủ tịch QH đã xác quyết rằng quả đúng QH là cơ quan cao cấp nhất của dân, nhưng Đảng CSvn, xuyên qua Ban Chấp Hành/TƯ và Bộ Chính Trị, lại là người lãnh đạo cái QH này, nghĩa là ra lệnh cho cái QH này thi hành những gì đảng CS muốn và cấm cản những gì Đảng không muốn. Như vậy thì QH là của Đảng chứ không phải của dân.

Để được vậy thì QH phải gồm toàn những người của đảng chứ không thể có người của dân xen vào được, vì lỡ có nhiều người của dân trong QH không chịu thi hành lệnh của đảng thì sao. Do đó đảng phải chọn người để đưa vào QH, nên bầu cử ở VN làm gì có chuyện ứng cử hay tranh cử. Chính ông Nguyễn văn Yểu tuyên bố như thế: “Ở Việt Nam không có chế độ tranh cử”. Lẽ dĩ nhiên điều này đưa đến hệ luận “Ở VN không có chế độ ứng cử”. Cũng không có chuyện đề cử luôn vì người được đề cử còn có quyền lựa chọn, đàng này vì là đảng viên nên phải tuân theo lệnh đảng, nghĩa là phải chấp nhận thi hành không chọn lựa.

Nhiều khi đảng chỉ thị cho một đảng viên ghi tên ứng cử là để tô vẽ tốt đẹp cho một đảng viên khác mà đảng muốn đắc cử vẻ vang, không bị mất mặt. Ông Yểu còn răn đe rằng trong các buổi tuyên truyền, giới thiệu ứng viên, “ứng viên không được làm gì phương hại đến ứng viên khác và cơ quan khác” , nghĩa là chỉ được nói tốt về đối thủ của mình hay về cơ quan bạn nhưng tuyệt đối không được nói xấu đối thủ và nhất là nhà nước XHCN. Kết cục, người dân hoàn toàn mù tịt về người ứng viên, về người sắp làm đại diện cho mình. Không được biết gì về ứng viên, về người đại diện tương lai thì đi bầu làm gì.

Ngược lại, Đảng lại cần người dân đi bầu cho đông để đảng hãnh diện là đã được dân tin tưởng, phó thác. Oái oăm thay, Linh mục Tađêô Nguyễn văn Lý lại là người đầu tiên khởi xướng cái cao trào tẩy chay cuộc bầu cử này và những cuộc bầu cử sắp tới, chỉ vì linh mục Lý, cũng như bất cứ người dân bình thưuờng nào khác, đòi hỏi cái quyền chọn lựa người đại diện của mình và cho mình. Linh mục không những đã chỉ trực tiếp hô hào dân chúng trong nước tẩy chay bầu cử, mà còn kêu gọi hải ngoại tiếp tay kêu gọi thân nhân trong nước đứng dậy tẩy chay bầu cử QH khóa 12 ngày 20-5 sắp đến. Điều đó đã làm cho CS điên cuồng, phải ra lệnh bắt bỏ tù vị linh mục can trường này. Chúng ta sợ sệt nỗi gì mà không tiếp tay với linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý để tẩy chay và kêu gọi bạn bè tẩy chay cuộc bầu cử này. Có thể ngài sẽ phải hy sinh cả cái mạng của ngài đánh đổi lấy sự tự do và cái quyền làm chủ của người dân đối với đất nước Việt Nam. Xin hãy đứng dậy để tiếp tay với Linh mục Nguyễn văn Lý trong cao trào tẩy chay bầu cử QH khóa 12 năm 2007. . . .
San Jose, 10-5-2007.

LTCG

* Ý Kiến Độc Giả
From: dao lan
Email: daolan@sbcglobal.net
Bau cu tai VN/XHCN
Cha Ly phat dong chien dich TAY CHAY bau-cu-cuoi cua VN/XHCN - Hong-y MA-Ho-NY xuong duong UNG HO di-dan BAT HOP-PHAP tai LOS - Vay ai trong hai Vi - Ai lam Chinh Tri - Xin G.muc MY goc Viet cho biet TON Y ? Xin Thanh Linh xuong on cho Ngai De-nhat G.Muc My goc Viet !
From: Nguyen Long
Email:
Hay mo rong vo`ng tay
Chu'ng ta nhung nguoi viet nam hai ngoai dang la`m tat ca nhung gi trong kha nang cua minh de tay chay cuoc bau cu tai vn hien nay, nhung nhung nguoi vn trong nuoc do'ng vai tro quan trong hon het trong viec na`y. Dac biet la` nhung nha` dau tranh cho dan chu trong nuoc, vay chung ta phai ung ho nhung nguo`i na`y ve moi mat de ho. co' du phuong tien dau tranh. Doi voi cac em sinh vien hoc sinh di du hoc nuoc ngoa`i hien nay, neu chung ta tiep xuc voi ho, chung ta nen go'p y' kien va` educate ho ve dan chu nhan quyen, vi` nhung em do' se la` nhung nguoi thay doi xa hoi va` chi'nh truong tai vn trong tuong lai. Khong nen isolate ca'c em, hay cho ca'c em la` con nha` gia`u, con ca'n bo cs khong biet gi. Da so chu'ng no' khong co`n suy nghi nhu cha me chung no nua dau. Ca'ch suy nghi cua cac em na`y rat da da.ng va` hieu biet ve tinh hinh chinh tri trong nuoc, chung no' chi chua du phuong tien va` tieng noi de noi len nguyen vong cua mi`nh thoi.