Untitled Document
User:
Pass:

Chương Trình Phát Thanh

Để nghe được các chương trình phát thanh của Lương Tâm Công Giáo, xin quý vị vui lòng downnload Free RealPlayer

 
 Lương Tâm Công Giáo kỳ thứ 150

Tường trình Buổi tưởng Niệm 50 năm Quốc Hận 20/7/1954 - 20/7/2004. * Lời chào mừng của LTCG *LS Nguyễn Hữu Thống: HCMinh hay NĐDiệm ai đã vi phạm HĐ Geneve? * NS Nguyễn Chí Thiện: Mĩền Bắc sau 54, Địa ngục không cửa sổ

 
 Lương Tâm Công Giáo kỳ thứ 149

Tưởng Niệm 50 năm Quốc Hận 20 - 7 1954 - 2004. Chia cắt đất nước chia cắt dân tộc, chia cắt, chia cắt lòng người, Lời phát biểu của Lm Nguyễn H Giải và Phan Văn Lợi. Từ Bắc vào Nam sang đến Mỹ, bài viết riêng cho LTCG của Nguyễn Thị Quảng Bình

 
 Lương Tâm Công Giáo kỳ thứ 148

* 50 Năm Tưởng Niệm Quốc Hận 20-7:Buổi nói chuyện trên làn sóng phát thanh của Ban tổ chức * Ai là anh em tôi, Nguyễn Thị Quảng Bình * Phát biểu của Lm Phan Văn Lợi về Quốc hận 20-7

 
 Lương Tâm Công Giáo kỳ thứ 147

* Tưởng niệm quốc hận 20 - 7 * Cuộc khởi nghĩa Quỳnh Lưu Nghệ An ( Cẩm Ninh ) * Giáo Xứ Kẻ Sặt trong nắng ấm miền Nam.