Untitled Document
User:
Pass:

Các trang web hữu ích

Ký tên ủng hộ quyền đòi tự do thông tin ngôn luận

Kính mời quý vị ký tên vàp petition đòi Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do thông tin và ngôn luận của người dân .

Thỉnh nguyện thư kính xin phục hồi tên Tổng Giáo Phận Saigon

Xin quý Đồng Hương vào đây để ký tên thỉnh nguyện thư kính xin Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI và Toà Thánh phục hồi tên tổng Giáo phận Saigon do LM Nguyễn Hữu Lễ và giáo dân VN khắp năm châu đồng lòng hưởng ứng .

Trang ca dao tục ngữ Việt Nam

Đây là một trang văn học có giá trị, Hà Phương Hoài là người thực hiện trang này nhằm bảo tồn duy trì và phát huy văn hoá Việt nam chống lại nền văn hó nô dịch d8ảng CSVN của chế độ dộc tài toàn trị cầm quyền ở Việt Nam hiện nay

Việt Sử Toàn Thư - Phạm Văn Sơn

Cuốn Việt Sử Toàn Thư do Sử Gia Pham Văn Sơn, Đại Tá QLVNCH, chết trong lao tù CS sau năm 1975, biên soạn

Việt Nam Sử Lược _ Lệ Thần, Trần Trọng Kim

Toàn bộ pho Việt Nam Sử Lược của cụ Lệ Thần Trần Trong Kim, được sao chup trên ấn bản điện tử để những ai muốn nghiên cứu có thể bấm vào đây.

TIẾNG NÓI GIÁO DÂN

Là diễn đàn những người Công Giáo với chủ trương :" Sự thật giải thoát ngươi "

Diễn Đàn Giáo Dân

Tiếng nói trung thực của những công dân tín hữu Công Giáo Việt Nam